︎︎︎


COPYWRITER

2024

İMÇ 5533
COPYWRITER, Zeynep Yılmaz’ın geçmişte metin yazarı olarak çalıştığı ofiste mesai saatlerinde yazmaya başladığı metinden yola çıkarak şekillenen bir performanstır.

Yazma halinin aidiyet ve motivasyonları kısa süreliğine farklı bağlamlara girip çıkar. Gözden uzakta icra edilen içgüdüsel eyleme karşılık, dış bakışın devreye girmesiyle oluşan çarpıtmalar ve bu çarpıtmaların eylemi nasıl etkilediği konumlandırılır. Kurumlara atfedilen varsayımlar, beklentiler, endişeler ve bireysel üretime özgü tutarsızlıklar, inançlar, hevesler sahnelenir.

Performans, 5 farklı güne yayılı seanslarda tekrarlanır. Yaratıcı eylem ve bu eylemin var olduğu farklı bağlamlar arasındaki gerilimi bir iç ses halinde konuşan performansa, aynı gerilimi açık eden mekan içi yerleştirmeler ve objeler eşlik eder.

Herkese açık bir görsel havuzdan seçilerek temsili estetikler oluşturan, yaratılacak olan şeyin vaadini vermekten öteye gitmeyen Pinterest panoları, mesaideki kullanımına benzer şekilde COPYWRITER’a dair araştırmanın altyapısı olarak fiziksel mekana taşınır.

Anlatının satirik içeriği ve tezatlı biçimi doğrultusunda, günümüz çalışma alanlarının olmazsa olmazı motivasyonel sloganlar sanatçının 5533’te kurguladığı dünyaya dahil edilir. İçerik-biçim eleştirisini merkeze alan “Poor words hide behind good graphic design” (“İyi grafik tasarımlar vasat kelimeleri ardına saklar.”) sloganı, Michaela Cagáňová ve Can Yıldırım işbirliği ile sergide uydurma bir keşif olarak yer alır.

*Edisyonlu posterler satışa açıktır.

Sanatçının ilk kez 2023 Mayıs’ta Garage Gallery Prague’da sergilenen para dedektörü yerleştirmesi, işlevinden uzaklaşarak ölçtüğü yeni şeyle 5533’ün arka koridoruna aktarılır. Dedektörü taşıyan kaide Can Küçük işbirliği ile tasarlanmıştır.

Uzun yıllardır sanatçının pratiğinde var olan yazı masası ve sandalyesi, COPYWRITER için gündelik bağlamlarından koparılır ve tekrardan kullanıma sokulur. Sandalyeyi bir enstrüman olarak konumlandıran dayanak Can Yıldırım işbirliği ile tasarlanmıştır.

Sergide yer alan dekorlar, performans metninin yazıldığı ilk andaki duygu ve tutumu farklı bir ortamda yeniden yorumlar. Metnin okunduğu her tekrar, bir çeşit yeniden yazımıdır.


Metin: Ekin Tümer, Zeynep YılmazCOPYWRITER is a performance based on a text that Zeynep Yılmaz started writing during her working hours in the office where she previously was part of the team as a copywriter.

The act of writing transiently moves across various contexts concerning motives and relevancies. An instinctive action performed out of sight is positioned in contrast to the distortions that occur when external gaze comes into play; examining how these distortions affect the action itself. The performance stages assumptions, expectations, concerns attributed to institutions versus beliefs, aspirations, inconsistencies attributed to personal production. 

Appearing as an inner voice, the performance is repeated in sessions spread over five days. It explores the tension between the creative act and the different contexts in which the act is practiced. Accompanying the performance are installations and objects that help depict the same tension. 

Pinterest boards, curated from a public pool of images offering representative aesthetics and merely a glimpse of what is to be created, are carried into the physical space as they expose the infrastructure for the research on COPYWRITER, mirroring their workplace utility.

In line with the satirical content and the contradicting form of the narrative, motivational quotes essential for today's work environment are incorporated into the fictional world created by the artist. Reviewing the relationship between content and form, the slogan “Poor words hide behind good graphic design” is included in the exhibition as a fabricated discovery in collaboration with Michaela Cagáňová and Can Yıldırım.

*Posters are available for sale.

The artist's money detector installation, exhibited for the first time in May 2023 at Garage Gallery Prague, is transferred to the back corridor of 5533, measuring something new as it moves away from its function. The pedestal carrying the detector is designed in collaboration with Can Küçük.

The writing desk and chair, which have been present in the artist's practice for many years, are detached from their daily contexts and put back into use for COPYWRITER. The support that helps position the chair as a performative instrument is made in collaboration with Can Yıldırım.

The props featured in the exhibition reinterpret the emotions and attitudes present at the initial moment of writing the text. Each repetition of the text being delivered is a form of rewriting.

Text: Ekin Tümer, Zeynep YılmazAçık Radyo “Gaipten Sesler” 3. seans performans kaydı için

Açık Radyo “Gaipten Sesler” COPYWRITER sohbeti içindocumentation: Emirkan Cörüt 

teşekkürler / thanks : xyz, ufkabakan (cancu), yaldız, ceronimo, ahenk, inci ve oktay, minyu, mk, Marangoz Recep Yılmaz, SAHA Derneği