︎︎︎

Exhibition text for: 

bir an için, gerisin geri
Gülnihal Yıldız 
Gallery Kairos

09 - 2023